Deprecated: Methods with the same name as their class will not be constructors in a future version of PHP; XTemplate has a deprecated constructor in /home/www/jmm.cz/subdomains/ners2016/includes/class.xtpl.php on line 45
Přednášející na konferenci NE•RS 2016 | NE•RS 2016 – 9. výroční konference o jaderné energetice — 9. listopadu 2016, Praha

HLAVNÍ PARTNEŘI / MAIN PARTNERS▼

 

PARTNEŘI / PARTNERS▼

 

MEDIÁLNÍ PARTNEŘI / MEDIA PARTNERS▼

 
Korea Hydro & Nuclear Power (KHNP)
 
ATMEA Company
http://www.surao.cz/
Électricité de France
Westinghouse Electric Company
Časopis All for Power internetový zpravodajský portál O Energetice AtomInfo.cz
China General Nuclear Power Group
 
Areva.com
ČEPS, a.s.
CHEMCOMEX Praha
ROSATOM State Atomic Energy Corporation
ALTA, a.s.
PRO-ENERGY MAGAZÍN Časopis ENERGETIKA

Andreas GOEBEL

Andreas GOEBEL   President and CEO of ATMEA, an AREVA and MHI company

Andreas Goebel zahájil svojí kariéru v jaderné energetice před třiceti lety v Siemens/KWU. Od roku 1993 jako EPR technical project manager v NPI (Nuclear Power International) v Paříži koordinoval projektová řešení mezi Framatome a Siemens a německými a francouzskými společnostmi. V roce 2000 začal pracovat jako projektový manažer v Areva SAS na programu modernizace a obnovy dvou rozestavěných ukrajinských jaderných elektráren (K2 a R4). Následujících šest let počínaje rokem 2003 byl zástupcem projektového ředitele pro finský projekt EPR (OL3). Poté do června 2013 byl odpovědný za racionalizační strategii a plánování (Division of Engineering & Projects) v Arevě. Prvního července 2003 byl Andreas Goebel jmenován představenstvem ATMEA presidentem a předsedou představenstva.

Harry CHANG

Harry CHANG   General Manager, Global Strategy Office, Korea Hydro & Nuclear Power Co., LTD

Harry Chang absolvoval Seoul National University in Korea, kde v roce 1997 obdržel bakalářský titul v chemickém inženýrství. V roce 2009 získal magistra na Washington University in St. Louis v rámci děkanského stipendia. V roce 1998 začal působit v KHNP (tehdy KEPCO) a svou kariéru zahájil v JE Hanul jako operátor, tam získal licenci operátora pro PWR 1 000 MW. S praktickými zkušenostmi z JE Hanul rozvíjel svou kariéru na různých technických a obchodních pozicích v KEDO (Korean peninsula Energy Development Organization) Nuclear Power Project, který zahrnoval výstavbu dvou bloků jaderných elektráren v Severní Koreji. Následně pracoval v Technology Policy and Planning Department, aktivně se podílel na tvorbě národní a celo-podnikového výzkumného a vývojového plánu pro jaderné technologie. Jedním z projektů, které inicioval a položil jim základ je APR1400 Design Certification Project. Od roku 2012 do 2015 zastupoval KHNP ve Washingtonu DC v rámci komunikace s americkou Nuclear Regulatory Commission. Ve Spojených státech také rozšířil vztahy KHNP s infrastrukturními firmami. místními organizacemi a prodejci. V současné době Harry Chang řídí korejský projekt týkající se výstavby nových bloků v České republice.

Aleš JOHN

Aleš JOHN   předseda, Občanská bezpečnostní komise při JE Dukovany

V roce 1972 absolvoval Fakultu elektrotechnickou VUT Brno, v roce 1986 postgraduální studium na UK v Bratislavě (Jaderná energetika a ekologie) a v roce 2003 získal titul MBA na PIBS. Jeho kariéra v energetice začala v roce 1982 na JE Dukovany, kde zastával různé manažerské pozice od šéfinženýra pro radiační ochranu přes náměstka ředitele pro bezpečnost až po ředitele EDU (1987–2002). V rámci Úseku jaderných elektráren ČEZ v letech 2003–2005 působil ve vysokých pozicích týkajících se vnějších vztahů a zahraničí. S touto pozicí bylo spojeno i vyslání do FORATOM v Bruselu, kde působil do konce roku 2007. V období 1994–2010 byl předsedou řídící rady WANO Moskevského centra a členem Správní rady WANO. V dubnu 2008 byl jmenován generálním ředitelem a předsedou představenstva ÚJV Řež a.s. kde působil do roku 2013. Nyní působí jako nezávislý expert ve skupině Via-Alta a.s, pracuje v expertní skupině MC WANO, je viceprezidentem Inženýrské akademie ČR, předsedou Občanské Bezpečnostní komise při JE Dukovany a členem spolku Jaderní veteráni. Publikuje časopisecké články zaměřené na jadernou energetiku a vystupuje na konferencích s tématy Jaderná energetika, Mezinárodní spolupráce a Komunikace.

Karel KATOVSKÝ

Karel KATOVSKÝ   Ústav elektroenergetiky FEKT, Vysoké učení technické v Brně

V roce 2001 absolvoval obor Jaderné inženýrství se zaměřením Teorie a technika jaderných reaktorů na Fakultě jaderné a inženýrské ČVUT v Praze. Zde pokračoval v doktorském studiu, v jehož rámci pracoval také ve Spojeném ústavu jaderných výzkumů v Dubně. Po získání titulu PhD. působil jako učitel na VUT v Brně a částečně v oddělení fyziky ŠKODA JS v Dukovanech, kde se zabýval optimalizací palivových vsázek reaktorů VVER-440. Od roku 2008 pracuje na plný úvazek na Ústavu elektroenergetiky VUT v Brně, kde vyučuje jadernou energetiku, vede bakalářské, diplomové a disertační práce a řeší vědecko-výzkumné projekty.
Spolu s kolegy z FS ČVUT je jedním z iniciátorů a organizátorů Letní školy jaderného inženýrství, která se koná pravidelně již 9 let a prošlo jí více než 200 studentů ze sedmi českých vysokých škol. Je členem Výboru České nukleární společnosti, členem poradního výboru ministerstva školství pro spolupráci ČR a SUJV Dubna, členem výboru české sítě jaderného vzdělávání CENEN (Czech Nuclear Education Network) a také členem expertní komise pro jadernou energetiku v rámci sdružení Energetické Třebíčsko.

Miroslaw LEWINSKI

Miroslaw LEWINSKI   Counsellor, Nuclear Energy Department, Ministry of Energy

Miroslaw Lewinski je vystudovaný inženýr. Pro ministerstvo hospodářství (a jeho předchůdce) pracuje od raných 80. let. Během tohoto období koordinoval rozsáhlý hodnotící projekt zahrnující různá průmyslová odvětví. Později pracoval ve Stockholmu jako vedoucí ekonomické a obchodní sekce polské ambasády. Zkušenosti, které získal v období těsně před vstupem do Evropské unie stejně jako znalosti mezinárodních vztahů umožňují Miroslawu Lewinskému realizovat nelehký úkol vytvořit legislativní, institucionální a sociální základ pro funkční jadernou energetiku v Polsku. Krátce byl Lewinski ředitelem oddělení pro jadernou energii na ministerstvu hospodářství. Dnes je poradcem ministra a zabývá se hlavně lidskými zdroji v polské jaderné energetice. Mimo to je: členem správní rady pro Development, Application and Validation of Nuclear Data and Codes of the Data Bank of the Nuclear Energy Agency, OECD a členem řídícího výboru vědecko-strategického projektu “The technologies supporting the safe implementation of the nuclear power in Poland”.

Jiří MAREK

Jiří MAREK   NERS 2016 Conference Chairman

Konzultant v oblasti energetiky, jednatel a společník firmy JMM CS spol. s r.o., která pod značkou JMM consulting působí v oblasti poradenství a realizací odborných akcí. Po absolvování Fakulty technické a jaderné fyziky ČVUT pracoval ve výzkumu, v energetice pracuje od roku 1974 (v ČEZ do roku 1996). V posledních 20 letech působil jako poradce ministra průmyslu a obchodu pro energetiku, předseda a místopředseda dozorčí rady ČEZu, člen dozorčích rad několika energetických distribučních společností a poradce náměstka ministra financí. V souvislosti s tím se podílel na reorganizaci státní správy v energetice i na formování státní energetické politiky, na založení Státního úřadu pro jadernou bezpečnost a na přípravě privatizace české energetiky. Specializuje se na popularizační publikační činnosti, zejména v jaderné energetice a má rozsáhlé zkušenosti z organizování mezinárodních a specializovaných odborných konferenci a fór. Jeho vyjádření k procesům v energetice jsou uváděné v TV, rozhlase i ekonomických periodikách. V roce 2014 byl zvolen presidentem Spolku českých jaderných veteránů.

Ioanna METAXOPOULOU

Ioanna METAXOPOULOU   Head of Unit Nuclear energy, nuclear waste and decommissioning,
DG Energy, European Commission

Ioanna Metaxopoulou má rozsáhlé zkušenosti ze svého působení v Evropské komisi, kde začala pracovat v roce 2001. Jako profesí ekonomka pracovala zejména v DG REGIO, které je odpovědné za regionální politiku - jednu z hlavních oblastí evropských investic. Dále pracovala v DG ECFIN v oddělení, které se zabývá financováním infrastruktury, oblasti klimatických změn a Euratomem, kde spolupracovala na návrhu Investičního plánu pro Evropu.
V nedávné době začala Ioanna Metaxopoulou pracovat v oddělení zodpovědném za jadernou energetiku, radioaktivní odpady a likvidaci jaderných elektráren (DG ENERGY) jako jeho vedoucí. Mezi hlavní činnosti oddělení patří: monitorování bulharského, litevského a slovenského programu pro likvidaci jaderných elektráren, implementace evropských směrnic týkajících se radioaktivních odpadů a vyhořelého paliva a monitorování rozvoje v jaderné energetice.

Jan MLÁDEK

Jan MLÁDEK   ministr průmyslu a obchodu

Vystudoval Vysokou školu ekonomickou v Praze (1983) a dvouletý kurz na Matematicko-fyzikální fakultě UK (1989), vědeckou hodnost získal v Prognostickém ústavu ČSAV (1990). V letech 1991-2 byl náměstkem federálního ministra hospodářství a od roku 1999 do roku 2001 náměstkem ministra financí. V letech 1993-8 spolupracoval se Středoevropskou universitou Praha/Budapest při studiu transformace a privatizace postkomunistických zemí střední a východní Evropy; současně působil ve státních službách – byl poradcem ministra průmyslu a obchodu, členem řídícího Výboru pro privatizaci bank a zástupcem guvernéra České národní banky v Mezinárodním měnovém fondu. Mezi červnem 2002 a prosincem 2005 byl poslancem PSP ČR, ministrem zemědělství byl v letech 2005-6. Po volbách v říjnu 2013 se stal poslancem a ministrem vlády ČR. Publikoval celou řadu odborných publikací doma i v zahraničí. Mezi jeho hlavní obory zájmu patří systémové změny a makroekonomická regulace, privatizace, restrukturalizace a průmyslová politika.

Ondřej NOVÁK

Ondřej NOVÁK   Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská ČVUT v Praze

Ondřej vystudoval Jaderné inženýrství na Fakultě jaderné a fyzikálně inženýrské na ČVUT v Praze. Nyní je studentem doktorského studia tamtéž. Specializuje se na výpočty palivových vsázek a problematiku měření neutronové fyziky aktivní zóny. V rámci magisterského studia strávil půl roku jako výzkumný pracovník (IAEA research fellow) na univerzitě v Knoxville, Tennessee, kde se podílel na modifikaci výpočetních kódů na šestiúhelníkovou geometrii. K jeho zájmům rovněž patří sledování širších souvislostí rozvoje světové jaderné energetiky.

Zdeněk ŠÍMA

Zdeněk ŠÍMA   jednatel, Rosatom Central Europe s.r.o.

Vystudoval zahraniční obchod na pražské Vysoké škole ekonomické a od roku 1983 pracoval ve společnosti Škodaexport. Zahraniční zkušenosti získal mj. za dlouhodobého pobytu v Pákistánu v letech 1989-1992 při realizaci výstavby a rekonstrukcí elektráren a projektů v metalurgii. V dalších letech zodpovídal ve Škodaexportu za velké zahraniční projekty především v klasické energetice i v dalších oborech (metalurgie, oil+gas). Od roku 2009 pracoval v útvaru Výstavba jaderných elektráren společnosti ČEZ jako manažer obchodního řízení projektů. Po krátkém působení ve společnosti Chladicí věže Praha přijal v roce 2012 pracovní nabídku ruské státní společnosti Rosatom.
V současné době zodpovídá za marketing skupiny Rosatom především v České republice. Společnost Rosatom Central Europe má pobočky na Slovensku a v Maďarsku.

Václav ŠÍSL

Václav ŠÍSL   Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská ČVUT v Praze

Václav je studentem druhého ročníku magisterského programu na FJFI ČVUT, obor jaderné inženýrství. Po absolvování bakalářského programu tamtéž odjel na studijní pobyt do Švédska a strávil semestr na KTH Stockholm. Zde se mimo jiné zúčastnil intenzivního dvoutýdenního kurzu věnovaného nakládání s vyhořelým jaderným palivem. Další mezinárodní zkušeností bylo získání fellowship IAEA, díky němuž se zúčastnil programu Intercontinental Nuclear Institute.

Ján ŠTULLER

Ján ŠTULLER   vládní zmocněnec pro jadernou energetiku

Ján Štuller je absolventem ČVUT Praha – Fakulty jaderné a fyzikálně inženýrské, kde v roce 1982 získal titul inženýra v oboru jaderné inženýrství. Po několika letech praxe v závodech Škoda – Výstavba elektráren v oblasti projektování výstavby a spouštění jaderných elektráren Jaslovské Bohunice, Dukovany a Mochovce, inspekční činnosti v oblasti jaderné bezpečnosti na uvedených jaderných zařízeních (inspektor Československé komise pro atomovou energii) a stáži v oblasti dozoru nad jadernou bezpečností v U.S. NRC, byl k 1. lednu 1993 jmenován Hlavním inspektorem jaderné bezpečnosti České republiky a předsedou Státního úřadu pro jadernou bezpečnost. V těchto funkcích byl odpovědný za vybudování a plnou funkčnost dozoru nad jadernou bezpečností a radiační ochranou v zemi. V letech 1999 až 2008 pokračoval ve své profesní kariéře v Mezinárodní agentuře pro atomovou energii (IAEA), kde mimo jiné zastával funkci zvláštního poradce Generálního ředitele IAEA pro vědecké a technické otázky a kde byl také odpovědný za plánování a implementaci programu technické spolupráce v zemích střední a jihovýchodní Evropy a v zemích Střední Asie.
Po návratu z mise v IAEA působil ve vysokých funkcích v SÚJB v oblasti licencování a hodnocení jaderné bezpečnosti. V červnu 2016 byl vládou ČR jmenován do funkce vládního zmocněnce pro jadernou energetiku.

Mike WAITE

Mike WAITE   Director of New Plant Market Development, Westinghouse Electric Company

Mike Waite získal inženýrské vzdělání v oboru strojírenství na Bath University v roce 1989. K firmě Westinghouse nastoupil v roce 2009 a od té doby získal významné zkušenosti na trzích v Evropě, severní Africe, středním východě i jihovýchodní Asii.
Před příchodem do společnosti Westinghouse, pan Waite strávil 10 let ve vedoucích manažerských pozicích ve společnostech navrhujících a vyrábějících produkty pro globální jaderný průmysl. Svoji profesní kariéru strávil prací pro velké nadnárodní korporace na 3 různých kontinentech.

Mao Chun YANG

Mao Chun YANG Deputy General Manager, Department of International Nuclear Power Business Development,
China General Nuclear Power Corporation

Mao Chun (Matthew) Yang pracuje ve společnosti CGN od roku 1988. 17 let (do roku 2005) působil v jaderné elektrárně Daya Bay jako vedoucí sekce radiační ochrany, šéf divize ochrany před zářením (zahrnující radiační ochranu, průmyslovou a požární bezpečnost, havarijní připravenost a řízení zaměstnaneckých rizik) a šéf útvaru chemie a ochrany životního prostředí. V roce 2005 se stal zástupcem ředitele útvaru auditu JE Daya Bay. V roce 2009 nastoupil do funkce zástupce generálního ředitele útvaru Rozvoje investic a obchodu CGN, a od roku 2011 zástupcem generálního ředitele útvaru Rozvoje mezinárodního obchodu CGN.

Patrick ZAK

Patrick ZAK   Pre-Development & Marketing Director, EDF – New Nuclear Projects and Engineering

Patrick Zak absolvoval Ecole Nationale Supérieure des Techniques Industrielles et des Mines de Douai a pro EDF začal pracovat v roce 1982. Během své třicetileté kariéry v EDF působil na různých manažerských pozicích v řadě jaderných elektráren flotily EDF, například v Cruas jako vedoucí provozního úseku od roku 1993 do roku 1998.
Má mezinárodní zkušenosti, na začátku devadesátých let se podílel na přípravě a provozu jaderné elektrány Daya Bay v Číně, později působil v dceřiné společnosti EDF v Polsku, kde od roku 1999 do roku 2004 vedl obchodní oddělení v EC Krakow (1260 MW / 460MWe kogenerační jednotka ve vlastnictví EDF) a byl členem představenstva EC Zielona Góra (uhelná kogenerační jednotka), kde měl na starosti projekt paroplynového cyklu. Po návratu zpět do Francie byl jmenován zástupcem projektového manažera projektu UK EPR Engineering Division EDF, následovně byl zástupcem vedoucího čínské divize EDFv Pekingu, odpovědným za rozvoj a správu aktiv. Od začátku roku 2016 působí Patrick Zak jako Predevelopment & Marketing Director - New Nuclear Projects and Engineering Direction, Development Division EDF.

Jiří ŽĎÁREK

Jiří ŽĎÁREK   vice president pro rozvoj podnikání, Divize integrita a technický inženýring, ÚJV Řež a.s.

Po ukončení inženýrského studia na FJFI ČVUT v Praze na katedře materiálu (1978) nastoupil do VÚ Sigma v Modřanech. Současně zahájil doktorské studium s hlavním tématem nízkocyklová únava materiálu za zvýšených teplot. Dostal nabídku pokračovat v doktorandském studiu na Pennsylvania State University po dobu 14 měsíců. PhD studium dokončil na FJFI, katedra materiálu pod vedením akademika J. Němce v roce 1975. Absolvoval rovněž roční post doktorandské studium na Sheffield University v Anglii opět pokračováním výzkumu v oblasti nízkocyklové únavy. Ve VÚ Sigma vedl oddělení experimentálního výzkumu potrubních komponent pro JE A1 v Jaslovských Bohunicích a následně pro VVER v SR a ČR. Od roku 1989 pracuje v ÚJV Řež a.s. Jako ředitel Divize Integrity a Technického Inženýringu vedl nejdůležitější projekty související s hodnocením integrity nejdůležitějších komponent JE typu VVER. V současné době se zejména věnuje potvrzení strategie udržení roztaveného coria uvnitř tlakové nádoby reaktoru pro VVER 1000. Vede Task 4 evropského projektu HORIZON 2020 IVMR s cílem potvrdit uchladitelnost tlakové nádoby VVER 1000 i pro případ těžké havárie.